logo biuro panorama
facebook biuro panorama

Aktualności

Aktualności

PROGRAM "POZNAJ POLSKĘ" - RYSZYŁA TRZECIA EDYCJA

06.03.2023

Rusza trzecia edycja programu "Poznaj Polskę" .

Przybliżamy nieco założenia tego programu dla osób, które zastanawiają się, jak skorzystać z programu w 2023 roku.

Program Poznaj Polskę – podstawowe informacje
Inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej ma na celu uatrakcyjnienie programu nauczania, poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych po Polsce. Głównym warunkiem przyznania dotacji jest uwzględnienie w programie zwiedzania zabytków i atrakcji z oficjalnej listy .
Umieszczone na niej obiekty dzielą się na następujące kategorie: „Śladami Polskiego Państwa Podziemnego”, „Śladami wielkich Polaków”, „Kultura i dziedzictwo narodowe” „Największe osiągnięcia polskiej nauki” i „Odkrywamy skarby wsi”.
W programie mogą wziąć udział publiczne oraz niepubliczne szkoły, zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe.

Nabór wniosków rozpoczyna się 6 marca 2023 dla szkół, które w poprzednich edycjach nie dostały dofinasowania, a 20 marca dla pozostałych placówek. Budżet na finansowane przez program Poznaj Polskę wycieczki wynosi 50 milionów na wycieczki do 15 grudnia 2023.

Najważniejsze zasady programu Poznaj Polskę
Dotacja na wycieczkę szkolną może być przyznana, o ile w wyjeździe bierze udział więcej niż 10 uczniów, a koszt noclegu i wyżywienia nie przekracza 150 zł na dobę. Program Poznaj Polskę finansuje 80% łącznej ceny, przy czym maksymalne stawki to odpowiednio:
- 10 tysięcy złotych dla wycieczek dwudniowych
- 15 tysięcy złotych dla wycieczek trzydniowych
Pozostałe 20% środków musi pochodzić z wkładu własnego, czyli zapewnionego przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców.

Jak skorzystać z programu Poznaj Polskę?
Szczegółowa instrukcja wraz z załącznikami znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Biuro nasze było organizatorem wycieczek z programu "Poznaj Polskę" w poprzednich edycjach.
Choć wniosek o dofinansowanie może wysłać wyłącznie dyrektor szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego, na życzenie dołączaliśmy do naszej oferty wymagany podział kosztów, który bez wątpienia ułatwił kompletowanie dokumentacji.
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane organizacją wycieczek.

TYTUŁ NAJLEPSZEGO PARTNERA RAINBOW

11/2021

Kochani klienci - dzięki Waszemu zaufaniu otrzymaliśmy laur najlepszego Partnera Rainbow w 2021 roku. Jest to dla nas motywacja do jeszcze lepszej pracy w organizacji Państwu NAJLEPSZYCH WAKACJI